Medlemskap

Medlemskap och installation kostar idag 40 000 SEK där 25 000 av summan räknas som medlemskaps-avgift. Om din fastighet ligger långt från närmaste fiber kan installationen bli dyrare. Detta informerar vi om innan vi påbörjar arbetet.

Nytt för 2023

Vid anslutning finns det en Reservation angående Moms. Se dokument längst ner för mer information.

Kortfattat innebär det att vi kommer eventuellt behöva fakturera för moms på medlemsavgiften om skatteverket beslutar att medlemsavgift i fiberföreningar inte är moms-befriade.

Nuvarande driftas nätet av Liero AB och Halebop är tjänsteleverantör och tillhanda håller support via sin hemsida. Månadskostnaden är, från och med första augusti 2022, 180 kr/månaden för 1000/1000mbit.

När du bestämt dig att du vill ansluta signerar du avtalet och skickar in det till oss via post:

Liero AB
Timmermansgatan 13
90420 UMEÅ

Det går även bra att maila in till support@liero.se

Vi går då igenom er ansökan och säkerställer om installationen är möjligt samt vad den uppskattade kostnaden för att installera är. När ni fått ett OK tillbaka på detta betalar ni in avgiften (40 000 SEK) till föreningens bankgiro (5678–7260). Går att få på faktura om det behövs. 

Efter vi fått verifikation att pengarna finns på kontot och att avtalet är signerat kontaktar vi installatörer för att starta installations-processen (se detaljer om denna längre ner)

Om det uppstår komplikationer vid installationen (måste trycka fiber under väg, berg, sten och annat ) kan detta fördyra installationen. Dessa saker är svåra att förutse och vi brukar be installatörer att meddela om något dyker upp som fördyrar installationen avsevärt. Eventuella kostnader att installera som överstiger 30 000 SEK kommer att faktureras i efterhand.

Kostnaden för att ansluta har varit samma sen föreningens start och den senaste tiden har vi märkt att fler och fler installationer börjat kosta mer, det är därför bra att vara medveten om att en extra avgift för installation är inte helt ovanligt.

Om ni vill gräva ner slang på er fastighet/tomt i förväg kontakta oss så ska kan vi ordna fram slang åt er.

Bra att veta

 1. Medlemmen ska föreslå plats för var användarnod ska placeras i medlems byggnader.
 2. Medlemmen skall själv ombesörja att ett ca 50 cm djupt dike, enligt Föreningens anvisningar och tidplan, grävs från tomtgräns till husvägg. När vi grävt fram till tomtgräns är det bra att gräva ner slangen så snart som möjligt så vi kan slutföra installationen.
 3. Medlem ansvara för att slang på egen tomt fästs och placeras så att fibertekniker kan blåsa/dra in fiber direkt till den plats (mediaskåp etc) där konverter ska installeras.
 4. Den utrustning Medlemmen ansluter till fibernätet ska var godkänd för ändamålet.  
 5. Medlemmen ska vara behjälplig när Föreningen installerar fiber och ansluter mediaomvandlaren. Vid effektiv leveransdag övergår mediaomvandlaren i Medlemmens ägo.

Installationsprocess 

 1. Vi kontaktar grävare och fibertekniker    
 2. Utsättning och planering av gräv   
 3. Entreprenör gräver ner fiberslang till fastigheten 
 4. Medlem gräver ner den slang och söktråd som lämnats på tomtgräns   
 5. Fibertekniker blåser in fiber och monterar konverter hos medlem   
 6. Medlem beställer internettjänst hos rådande tjänsteleverantör.

Stadgar

Du kan ladda hem föreningens stadar där du hittar mer information.