Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte i Stöcksjö Ansmark IT Förening  3 Juli 14:00Stöcksjö Bygdegård Maila saitbredband@gmail.com för begäran om att lägga till frågor. Dagordning Val av stämmoordförande Val av protokollförare Val av justerare Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Upprättande och godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret Revisorernas berättelse Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning. Beslut om ansvarsfrihet Läs mer…

Årsmöte 2021 SAIT

Välkomna på SAIT årsmöte Söndag, den 13 juni · 14:00–15:00, på Stöcksjö bygdegård. Tänk på att hålla avstånd och anslut via videolänk om du har möjlighet: Anslutningsinformation för Google Meet Videosamtalslänk: https://meet.google.com/tbb-wqwe-uhkEller ring: ‪(SE) +46 8 505 446 75‬ Pinkod: ‪760 811 263‬#Fler telefonnummer: https://tel.meet/tbb-wqwe-uhk?pin=8074404257100

Planerat arbete 16/12 2020

Onsdag 16/12 med start klockan 17.30 och med planerad maxtid om 3 timmars arbete, så max till 20.30, så kommer det planerade arbetet utföras av Bravida för att koppla om och uppgradera elanslutningen för noden vid aktivitetsytan. Detta innebär att alla som är anslutna via den kommer att påverkas och ej ha uppkoppling den vägen. Det kan även beröra andra i nätet. Vi rekommenderar att tillfälligtvis och vid maximalt akut behov köra 4G via mobilnätet. Läs mer…